RECURSOS

OS SERES VIVOS

Sitio web feito polos alumnos de 1º da ESO do noso Centro. Comezaron a deseñala no curso 2018-2019.
A seguir colaborando!

INVERTEBRADOS

Ficha resumen de características máis importantes.

MÁIS INVERTEBRADOS

Diapositivas de diferentes invertebrados, coa súa "taxonomía".

VERTEBRADOS

Ficha resumen de características máis importantes.

ZOO ELECTRÓNICO

Web de animais vertebrados coas características máis importantes e a súa clasificación.

PLANTAS

Ficha da clasificación das plantas e as características máis importantes.

AUTÓTROFO-HETERÓTROFO

Esquemas de nutrición autótrofa e heterótrofa.

CICLO DAS ROCHAS

Animación sobre todos os procesos que teñen lugar no ciclo das rochas.
É preciso ter instalado Adobe Flash Player para visonala.

MINERAIS

Ficha cos grupos máis importantes de minerais.

ROCHAS

Ficha cos grupos máis importantes de rochas.

×
×