LABORATORIO

01. Normas de funcionamento

02. O material de laboratorio

03. A lupa binocular

04. O microscopio óptico

05. Microscopio láser caseiro

06. Observación da célula vexetal

07. Estudo anatómico do aparato respiratorio dun peixe óseo

08. Neno ou nena. Que cara terá?

09. Anomalías cromosómicas

10. Observación e identificación de microorganismos

11. Estudo e recoñecemento de rochas

12. Elaboración de pirámides tróficas con follas de cálculo

13. Resolución de problemas de física

14. Extracción de ADN

15. Mapa topográfico

16. Trampa velutina

17. Selecíón Natural