FAMILIAS

ADMISIÓN DE ALUMNOS. CURSO 2022-2023

Todos os alumnos que solicitaron praza de 4º de Educación Infantil, 1º de Educación Primaria e 1º e 4º da ESO
ESTÁN ADMITIDOS

Documento coa información sobre o proceso de admisión para o curso 2022 - 2023: normativa, prazos, documentación, ...
Anexo II
Segundo a resolución do 23 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, as letras de prioridade a efectos de resolución do desempate na puntuación final serán:
"V" e "U" para o primeiro apelido, "A" e "Z" para a segundo apelido.
ANEXO II de solicitude

RELACIÓN DE PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2022-2023

CursoPrazas
4º Educación Infantil25
5º Educación Infantil -
6º Educación Infantil -
1º Educación Primaria 1
2º Educación Primaria -
3º Educación Primaria -
4º Educación Primaria -
5º Educación Primaria -
6º Educación Primaria -
1º ESO 7
2º ESO 3
3º ESO 8
4º ESO 8