ADMISIÓN DE ALUMNOS. CURSO 2018-2019

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNOS ADMITIDOS PARA O CURSO 2018-2019
NIVEL
4º Educación Infantil (3 anos)
5º Educación Infantil (4 anos)
1º Educación Primaria
4º Educación Primaria
1º Educación Secundaria

LISTAXES PROVISIONAIS DE ALUMNOS ADMITIDOS PARA O CURSO 2018-2019
NIVEL
4º Educación Infantil (3 anos)
5º Educación Infantil (4 anos)
1º Educación Primaria
4º Educación Primaria
1º Educación Secundaria

NIVEIS CON MAIOR NÚMERO DE SOLICITANTES QUE PRAZAS
En atención á lexislación (artigo 17 da Orde de 12 de marzo) ao existir un número de solicitantes superior ás prazas ofertadas, o centro abre un prazo de dez días hábiles dende o 23 de marzo para achegar a documentación xustificativa dos criterios de baremo.
NIVEL SOLICITANTES PRAZAS
4º Educación Infantil 30 25
1º Educación Primaria 2 0

RELACIÓN DE PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2018-2019
CURSO PRAZAS
Educación infantil 3 anos: 25
Educación infantil 4 anos: 3
Educación Primaria 2º curso: 2
Educación Primaria 5º curso: 1
1º ESO: 5
2º ESO: 2
3º ESO: 2


LEXISLACIÓN APLICABLE

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

PRAZOS DO PROCEDEMENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN

DOCUMENTACION A PRESENTAR

CRITERIOS XERAIS DE BAREMO – PUNTUACIÓN

CÁLCULO DO IPREM

OUTRA INFORMACIÓN

ENLACES DE INTERESE


Centro Privado Concertado ARTAI | Curso 2018-2019 | Tfno: 981703260 | mail: cpr.artai@edu.xunta.es