ADMISIÓN DE ALUMNOS. CURSO 2018-2019


RELACIÓN DE PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2018-2019
CURSO PRAZAS
Educación infantil 3 anos: 25
Educación infantil 4 anos: 2
Educación Primaria 2º curso: 1
Educación Primaria 5º curso: 1
1º ESO: 5
2º ESO: 2
3º ESO: 1LEXISLACIÓN APLICABLE

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

PRAZOS DO PROCEDEMENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN

DOCUMENTACION A PRESENTAR

CRITERIOS XERAIS DE BAREMO – PUNTUACIÓN

CÁLCULO DO IPREM

OUTRA INFORMACIÓN

ENLACES DE INTERESE


Centro Privado Concertado ARTAI | Curso 2017-2018 | Tfno: 981703260 | mail: cpr.artai@edu.xunta.es