Usuario
INVITADO

LABORATORIO

1 NORMAS DE FUNCIONAMENTO

2 O MATERIAL DE LABORATORIO

3 A LUPA BINOCULAR

4 O MICROSCOPIO ÓPTICO

5 MICROSCOPIO LÁSER CASEIRO

6 OBSERVACIÓN DA CÉLULA VEXETAL

7 ESTUDO ANATÓMICO DO APARATO RESPIRATORIO DUN PEIXE ÓSEO

8 NENO OU NENA. QUE CARA TERÁ?

9 ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

10 OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS

11 ESTUDO E RECOÑOCEMENTO DE ROCAS

12 ELABORACIÓN DE PIRÁMIDES TRÓFICAS CON FOLLA DE CÁLCULO.

13 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA.

14 EXTRACCIÓN DE ADN.

15 MAPA TOPOGRÁFICO

16 TRAMPA VELUTINA

Centro plurilingüe ARTAI | Curso 2019-2020 | Tfno: 981703260 | mail: cpr.artai@edu.xunta.es